انقضای عطر

تاریخ انقضای عطر از چه زمانی شروع میشود ؟

زمانی که شما عطر را اسپری میکنید، با منتقل شدن اکسیژن به داخل بطری، اتومایز(افشانگر عطر) کار میکند . و از همان لحظه به بعد عمر عطر شروع می شود . طول عمر یک عطر بسته به موادی که در آن ...
0
Rankie WordPress Plugin